ON vstal z mŕtvych!

Drahí priatelia, aj tento rok sme si počas Veľkého týždňa pripomenuli najväčšie tajomstvá našej viery. Počas Zeleného štvrtka to bolo ustanovenie sviatosti Eucharistie. A nešlo len o pripomienku, ale reálne sme prijali a prijímame, či už fyzicky alebo duchovne, telo a krv Ježiša Krista. Je nám posilou, geniálnym spôsobom, akým sa Ním môžeme premieňať. V…