Polročné vysvedčenie

Ako už niektorí viete, v lete došlo v našej komunite k výmene sr. Štefánie s jej spolusestrou sr. Vianeou. Sr. Štefánia odvtedy pôsobí v Rožňave a sr. Vianea prišla práve odtiaľ a je súčasťou našej komunity.  Tento čas sa rozdávajú školákom a študentom polročné vysvedčenia. P. rektor sa preto rozhodol, že ocení aj doterajšiu prácu…