Pôstna obnova

Prvá pôstna nedeľa Modlitba Prednesie ju vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Úvod Keď chce človek uskutočniť nejaké významné dielo, potrebuje si najskôr urobiť dobrú analýzu súčasného stavu, aby potom mohol robiť správne rozhodnutia a dosiahnuť plánovaný cieľ. Pôstne obdobie má byť časom uskutočnenia takých zmien v našom živote, ktoré nám pomôžu prijať spásu získanú Ježišom Kristom za…