Nová pravidelná udalosť u verbistov

Každú poslednú STREDU v mesiaci, teda najbližšie 26. februára, bude slúžená sv. omša v našom kostole sv. Arnolda Janssena s úmyslom za bezdetné páry a slobodných ľudí hľadajúcich partnera. Po sv. omši bude príležistosť sa spoločne občerstviť, podebatovať a zahrať si spoločenské hry v priestoroch nášho misíjneho domu. Všetci ste srdečne pozvaní!