Skladanie sľubov

Tento rok pristúpilo k obnovovaniu svojich rehoľných sľubov 5 seminaristov, ktorí sa pripravujú a študujú na Slovensku. Dvaja zo Slovenska – Lukáš Hanúsek a Dávid Kancian, dvaja z Vietnamu – Peter Nguyen Duc Thinh a Peter Nguyen Van Luong, a jeden z Českej republiky – Václav Plánka. Niektorí obnovovali svoje ročné sľuby po prvý krát,…