Búdky v našom dome

V Misijnom dome boli osadené búdky, ktoré sú určené pre Sýkorku veľkú, či vrabca domového alebo poľného. Vtáčie búdky pre drobné spevavce sú projektom Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých s mentálnym znevýhodním.Vyrábajú sa v drevárskej dielni s priamym pričinením ľudí s touto inakosťou. Ich výrobou sledujeme niekoľko cieľov: 1. Ľudia…