Politická angažovanosť kresťana

S ohľadom na blížiace sa voľby, či už prezidenta, alebo poslancov do Európskeho parlamentu, upriamujeme pozornosť na tieto prejavy/vyhlásenia: Pápež František:                                                                  https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/papez-frantisek-latinska-amerika-krestan-politika-socialna-nauka.html Komisia…

2% pre misionárov

Je veľa tých, čo sa uchádzajú o Vašu priazeň a pomoc. Aj my misionári sme medzi nimi. Pomôžte nám, aby sme mohli byť ešte viac misionármi všade tam, kde je potreba. Poukážte nám 2% z vami zaplatenej dane. Bližšie informácie aj tlačivo môžete nájsť tu: http://www.verbisti.sk/2-pre-misie/ Ďakujeme +!