Sviatosť pomazania chorých

11. február je dňom kedy sa špeciálne modlíme za chorých. Tento rok sa za chorých budeme takto modliť 27. krát, práve v deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Lurdskú.  Svetový deň chorých ustanovil  pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Prinášame pár myšlienok pápeža Františka k tomuto dňu: «Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8) – tieto…