Misionár Anton Bezák odišiel do nebeskej vlasti

Donútený tajne doštudovať teológiu, prijať kňazskú vysviacku v zahraničí, 13 rokov bez štátneho súhlasu až do roku 1990, potom pôsobiaci ako duchovný rehoľných sestier. Aj taký môže byť život misionára, ktorý sa dožil úctyhodných 92 rokov. Narodil  sa 16. 10. 1926 v Chynoranoch; prvé rehoľné sľuby zložil 8. 9. 1946 v Nitre. Po likvidácii kláštorov bol v PTP…