Diakonská vysviacka misionárov

     V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov. Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk otca biskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi,…