Sľuby SVD 2018

8. septembra 2018 sme v Nitre na Kalvárií oslávili slávnosť Narodenia Panny Márie ako aj výročie založenia SVD sv. Arnoldom Janssenom (1875). Ako každý rok sa počas tejto slávnosti zložili a obnovili rehoľné sľuby. Novomisionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova. Samotná slávnosť sa začala vzývaním Ducha Svätého spevom…