NOVÝ GENERÁLNY PREDSTAVENÝ REHOLE VERBISTOV

Paulus Budi Kleden z Indonézie sa stal 12. Generálnym predstaveným misionárov Verbistov Paul Budi Kleden sa narodil 16.novembra 1965 vo Waibalum – Larantuka na ostrove Flores v Indonézii. Má šesť súrodencov,  dvoch bratov a štyri sestry . Po základnej školskej dochádzke absolvoval malý seminár v Hokengu. V roku 1985 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v…