Slávnosť sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka

  V nedeľu 14. januára 2018 sme slávili v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka slávnosť zakladateľa troch rehoľno- misijných spoloční sv. Arnolda Janssena, ktorý je zároveň patrónom kostola. Hlavým celebrantom a kazateľom bol P. Marek Poláčik SVD – rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre. Slávnosť okrášľoval spev miestneho speváckeho zboru. Po svätej omši sa veriaci…