Krížová cesta počas prípravy na sviatok P. Arnolda Janssena

12. januára 2018 po Svätej omši sa v Kostole sv. Arnolda Janssena uskutočnila Krížová cesta v rámci príprav na slávnosť zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova. Do príprava sa zapojili seminaristi SVD ako aj mladí i starší z miestneho spoločenstva. Meditácie ako aj obrazy boli zamerané na momenty z cesty Ježiša na Kalváriu prepojené so skutkami telesného a duchovného milosrdenstva. Ďakujeme všetkým, ktorý sa…

Pozvánka na Duchovnú obnovu: Dovoľ Bohu kraľovať v tvojom živote.

Dovoľ Bohu kraľovať v tvojom živote. Inšpiruj sa životom Božích mužov, ktorí naplnili svoje povolanie a poslanie. Inšpiruj sa životom svätých misionárov, ktorých jediným kráľom bol Kristus. Vstúp do hĺbky Božieho slova v spoločenstve misionárov verbistov a preži čas Božej prítomnosti, ticha a modlitby. Duchovná obnova je určená mladým mužom vo veku od 17 do…