Pozývame na 15. ročník Misijného jarmoku

Misionári verbisti a spoločenstvo veriacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej č. 2 v Bratislave-Petržalke Vás srdečne pozývajú 17. decembra 2017 na 15. ročník Misijného jarmoku. Je to jedinečná príležitosť ako podporiť misie a súčasne zažiť príjemnú rodinnú atmosféru. Už tradične sa bude konať na 3. adventnú nedeľu doobeda v areáli Misijného domu A. Janssena…

Adventná duchovná obnova II.

Život naplnený očakávaním (2Pt 3,8-14) Text Písma Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali…

Aj ku nám prišiel Mikuláš

Keďže aj k nám na Svätú omšu za účasti detí vo štvrtok chodia dobré deti, tak aj tohto roku k nám zavítal sv. Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov- anjelov. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili. Poďakovanie predovšetkým patrí…