Adventná duchovná obnova I.

Stretnutia Obnovy v tohtoročnom advente by sme chceli zamerať na blížiacu sa synodu o mladých a povolaní – „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ – ktorá je naplánovaná na október 2018. Možno nie všetci sme vekom mladí. Avšak mladosť ducha sme pozvaní uchovať si stále. I pre svoje povolanie sa možno väčšina z nás už rozhodla. Môžeme však sprevádzať v modlitbe tých, čo…