Zamyslenie na 1. júna 2020

Dnešné Božie Slovo: Nečítali ste v Písme: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?“ Mk, 12, 10 – 11 Zamyslenie: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch hovorí Ježiš v jeruzalemskom chráme, pár dní pred svojim ukrižovaním. Predpovedá v ňom ako ho tí, ktorí ho práve počúvajú – zákonníci a veľkňazi dajú…