Duchovná obnova pre mladých mužov

Pokoj a dobro priatelia, pozývame vás v mimoriadnom roku Fatimského výročia na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov. 12.- 13. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii Prednášky a program zabezpečí: P. Milan Toman SVD So sebou si prines hlavne dobrý elán, ale zbal aj spacák a…

Zamyslenie na 9. mája 2020

Dnešné Božie Slovo: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že…