Zamyslenie na 26. apríla 2020

„V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.“ Lk 24,13-35.   Zamyslenie: Kráčame životom spolu so svojimi blížnymi. Rozprávame sa…