75 rokov Slovenskej provincie SVD na Slovensku

V dňoch 26. – 27.3.2017 sa v Nitre na Kalvárií uskutočnilo stretnutie spolubratov Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova pri príležitosti 75. výročia príchodu verbistov na Slovensko. Stretnutie sa začalo spoločným bratským posedením v nedeľu 26.3.2017 večer. V pondelok ráno pokračovalo krátkym povzbudením a slovom P. Pavla Krutáka SVD a P. Petra Dušičku SVD. Spirituálnu úvahu s názvom: „Najväčšia milosť a stála výzva…

Výhercovia tajničky z Mladého misionára

Drahí čitatelia Mladého misionára, správne riešenie tajničky, zo Zimného čísla 2016,  je: „Cieľom vtelenia je naše pripodobnenie sa a spojenie s Bohom. Božie Dieťa je darom milosrdnej lásky Najsvätejšej Trojice.“ Sv. Arnold Janssen Prinášame Vám mená vyžrebovaných výhercov, ktorý získali nasledovné knižné ceny. 1.cena: POSOLSTVO VRCHOV- Emília Danková, Brezová pod Bradlom 2.cena: HLÁSATEĽ SLOVA V MOCI DUCHA-…

Pôstny koncert na 4. pôstnu nedeľu

4. pôstna nedeľa nesie názov Laetare. Tento názov dostala od úvodnej omšovej antifóny Laetare Ierusalem – „Raduj sa, Jeruzalem“:         Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete    cum laetitia qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. V rámci tejto nedele sa v našom kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave…

P. Igor Kráľ SVD u jezuitov na „osmičke“

V pondelok 20. marca pokračoval v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave cyklus tradičných pôstnych „osmičiek“. Hosťom tretej tohtoročnej pôstnej „osmičky“ bol páter Igor Kráľ SVD. Známy verbista sa vo svojej kázni venoval téme „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“. Po sv. omši nasledovalo už tradičné agapé v priestoroch jezuitskej…

Stretnutie Misijnej rodiny v pôste

Dňa 19.3.2017 sa konalo druhé stretnutie Misijnej rodiny SVD pri Misijnom dome Arnolda Janssena. Stretnutie viedla zvolená vedúca MR pani Angela Fabrici. Hosťom bol páter rektor Johny George Ambattu SVD a frátri Gorazd Kohút SVD a Lukáš Hanúsek SVD. Po privítaní nasledovala modlitba Hymnus k Duchu svätému a modlitba za Afriku z brožúry: Hodina modlitby za misie. Spomenuli sme si…

Zamyslenie na 28. marca 2020

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom…