Zamyslenie na 27. februára 2020

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ Lk9, 22-25 Zamyslenie: Áno Pane Ježišu, každý deň sa musíme rozhodnúť vziať svoj kríž, prijať všetko čo nám život…