Zamyslenie na 31. januára 2020

„Po roku, v čase, keď králi tiahnu do boja, poslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov a celý Izrael; spustošili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme.” 2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17   Zamyslenie: Asi každý pozná príbeh kráľa Dávida a aj to, ako nechal zomrieť Uriáša. Je to vskutku hrozný skutok.…