Zamyslenie na 22. januára 2020

 „Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Mk 3, 1-6   Zamyslenie: Myslím si, že v dnešnej dobe každý človek, ktorý vidí v Bohu darcu života, by na túto Ježišovu otázku odpovedal s istotou, že je potrebné robiť dobro, či je sviatok alebo nie. Teda kedykoľvek, komukoľvek a kdekoľvek. Odpovedali by sme tak aj vďaka…