Zamyslenie na 21. januára 2020

 „I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ Mk 2, 23-28   Zamyslenie: Je sobota. Spolubývajúca sedí vo svojej izbe. Ja som práve prišla z mesta. Sedím v kuchyni a hlavou mi víria myšlienky ako: prečo nie je upratané, prečo nie je povysávané, prečo…