Púť spolubratov do Taizé

Novovysvätení diakoni Robin Joseph, SVD a Gorazd Kohút, SVD sa v dňoch od 1. do 6. novembra 2016 spolu so skupinkou mladých zúčastnili púte do francúzskeho Taizé. Toto miesto je známe nielen vďaka vysokému počtu pútnikov z celého sveta – najmä mladých, ale tiež vďaka nezabudnuteľnej atmosfére modlitby, pokoja, túžby po vzájomnej jednote kresťanov. Denný…