Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu

Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu  na tému: „Tvár milosrdného Otca“ (o posolstve Božieho milosrdenstva a sv. sestre Faustíne) Piatok  22. 4. 2016 18:00 – Korunka Božieho milosrdenstva (hudobný doprovod) 18:30 – Svätá omša s možnosťou sviatosti zmierenia 19:20 – Príhovor o Božom milosrdenstve, svedectvo (sr.…