Spájame farnosť !!!

V kostole Povýšenia svätého Kríža sa 11. februára 2016 konalo skladanie miništrantských sľubov a miništrantské stretnutie. Začali sme svätou omšou o 18.00 hod. Farnosť spravujú misionári verbisti a na území tejto farnosti sa nachádzajú dva kostoly v ich správe. Prítomní boli aj miništranti z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke na Krupinskej 2. Ďakujeme všetkým, ktorí…