Duchovná obnova

26. – 28. február 2016 NITRA V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárií sa konala tradičná duchovná obnova pre mladých mužov. V tichu rehoľného domu a v modlitbe sme strávili čas s Pánom. Uvažovali sme o svojej životnej ceste, nad pravdou a životom podľa evanjelia. „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6)