Kňazská vysviacka a primície našich spolubratov

(kliknúť pre zväčšenie) Ďalšie primičné sväté omše, ktoré budú slúžiť spolubratia v kostoloch, ktoré spravujú Misionári Verbisti: 14. 6. 2015 o 9:00 hod. – Nitra, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 28. 6. 2015 o 9:00 hod. – Bratislava, Kostol Povýšenia Sv. Kríža, Daliborovo nám. 28. 6. 2015 o 11:00 hod. – Bratislava, Kostol sv. Arnolda…