Večné sľuby a diakonská vysviacka

V mesiacoch september a október 2014 čakajú Slovenskú provinciu Spoločnosti Božieho Slova veľké slávnosti. Naši spolubratia Tomáš Gerboc, SVD a Stanislav Orečný, SVD budú 8. septembra skladať večné sľuby a 11. októbra príjmu posvätný rád diakonátu. Pozývame všetkých k modlitbe za našich spolubratov, aby z nich boli  svätí Boží služobníci. Oznámia o slávnostiach