2% z dane pre SVD

Možnosť poukázať 2% resp. 3% z vašich daní (1) je príležitosťou rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť peňazí, ktoré ste odviedli štátu z vášho zárobku alebo zisku. Je veľa organizácií uchádzajúcich sa o vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v r. 2013 rozhodli venovať 2% z Vami zaplatených daní…