11. Misijný jarmok

Misijný jarmok (text : Tomáš Baleja, SVD) Na tretiu adventnú nedeľu sa  v našom Misijnom dome konal v poradí už 11. ročník misijného jarmoku. Jeho výťažok bol venovaný misií  P. Pavla Baláža, SVD do Brazílie – Amazon. Ako každý rok, aj tento si bolo z čoho vyberať či už podľa vône alebo…

Pokračovanie

Misijná nedeľa 2013

V nedeľu 20. októbra sme v Cirkvi slávili Misijnú nedeľu počas, ktorej sa upriamila pozornosť na misijné dielo Cirkvi, na všetkých misionárov a tých, ku ktorým sú misionári posielaní. Spoločnosť Božieho Slova  alebo ľudovo Misionári Verbisti ( SVD), ktorá je najväčšou mužskou misionárskou rehoľou vo svete s viac ako 6000 členmi, slávila Misijnú…

Pokračovanie