Misijná nedeľa 2013

V nedeľu 20. októbra sme v Cirkvi slávili Misijnú nedeľu počas, ktorej sa upriamila pozornosť na misijné dielo Cirkvi, na všetkých misionárov a tých, ku ktorým sú misionári posielaní. Spoločnosť Božieho Slova  alebo ľudovo Misionári Verbisti ( SVD), ktorá je najväčšou mužskou misionárskou rehoľou vo svete s viac ako 6000 členmi, slávila Misijnú …

Pokračovanie