Kňazská vysviacka

Náš spolubrat Juraj Cibula, SVD Vám s radosťou oznamuje, že 20. júna 2014 prijme kňazskú vysviacku a deň na to 21. júna 2014 bude sláviť svoju primičnú svätú omšu. Obe slávnosti sa uskutočnia v jeho rodnej obci Rybany. Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za nášho spolubrata, aby bol verným…

Pokračovanie

Misijné prázdiny 2014

V Nitre na Kalvárii začiatkom mája stretli animátori, ktorí pripravujú letné turnusy misijných prázdnin pre mládež. Počas tohto stretnutia si animátori plánovali a rozdeľovali úlohy, ktoré ich čakajú. Prezradili, že ich úlohou je osloviť a inšpirovať mladých ľudí, aby v nich rástol misijný duch a nadšenie pre pomoc blížnym. Na…

Pokračovanie

Lektorát 2014

V Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave prijali 10. apríla 2014, traja seminaristi ministériérium lektorátu. Nových služobníkov Božieho Slova ustanovil P. Ján Halama SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Ministérium lektorátu prijali bratia Juraj Begany SVD, Matej Reiner SVD, Donie Sequeira SVD. Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za…

Pokračovanie

„SILA v slabosti“

Od 21. do 23. marca sa v Misijnom Arnolda Janssena konala tradičná duchovná obnova pre mladých mužov, ktorí hľadajú svoje povolanie. Stretnutie viedol P. Igor Kráľ, SVD spolu so seminaristami SVD a niesla názov „Sila v Slabosti“. Stretnutie sa nieslo v duchu listov apoštola Pavla. Okrem priestoru na modlitbu a…

Pokračovanie

2% z dane pre SVD

Možnosť poukázať 2% resp. 3% z vašich daní (1) je príležitosťou rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť peňazí, ktoré ste odviedli štátu z vášho zárobku alebo zisku. Je veľa organizácií uchádzajúcich sa o vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v r. 2013 rozhodli venovať…

Pokračovanie

Akolytát

V Misijnom sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorý je formačným domom mladých misionárov, sa vo štvrtok 5.12.2013 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Halama, SVD uviedol do služby nových akolytov. Tento rok do tejto služby uviedol Frt. Tomáša Baleju, SVD a Frt. Martina Ligača, SVD. Akolytát je služba mimoriadneho…

Pokračovanie

11. Misijný jarmok

Misijný jarmok (text : Tomáš Baleja, SVD) Na tretiu adventnú nedeľu sa  v našom Misijnom dome konal v poradí už 11. ročník misijného jarmoku. Jeho výťažok bol venovaný misií  P. Pavla Baláža, SVD do Brazílie – Amazon. Ako každý rok, aj tento si bolo z čoho vyberať či už podľa vône alebo…

Pokračovanie

Misijná nedeľa 2013

V nedeľu 20. októbra sme v Cirkvi slávili Misijnú nedeľu počas, ktorej sa upriamila pozornosť na misijné dielo Cirkvi, na všetkých misionárov a tých, ku ktorým sú misionári posielaní. Spoločnosť Božieho Slova  alebo ľudovo Misionári Verbisti ( SVD), ktorá je najväčšou mužskou misionárskou rehoľou vo svete s viac ako 6000 členmi, slávila Misijnú…

Pokračovanie