Vlajky v Misijnom dome

Do daru sme dostali od priateľov krásne vlajky. Poslali nám aj vysvetlenie: „Čo majú spoločné Pezinok, Nitra, Liptovský Mikuláš, Markušovce, Valašská Belá, Janovce, Senica, Bobot, Tuchyňa, Družstevná pri Hornáde, Veľká Lomnica, Topoľčany, Terchová? Sú to rodiská našich slovenských verbistov, ktorí majú spoločný druhý domov v Misijnom dome Sv. Arnolda Janssena v Petržalke na Krupinskej ulici. Zatiaľ je…

Vycházka v lese

V rámci aktuálnych možností a opatrení sme si dnes vyšli mimo našich bežných chodníčkov, aby sme posvätili čas modlitbou a rozjímaním v prírode.Z hmly lesa sme sa odrazu ocitli v slkom zaliatej sťa rozprávkovej krajine. Myslíme na Vás

Požehnaný nový rok býka

Podľa lunárneho kalendára sa začal nový rok už včera, ale vzhľadom na pôstny piatok sme ho privítali až dnes Vo Vietname je to najväčší sviatok v roku (väčší ako Vianoce), kedy sa stretajú celé rodiny a celý týždeň oslavujú príchod nového roka. Školy sú na dva týždne zatvorené a zamestnanci majú voľno v práci. Kresťania…

Biblické trio

Farské evanjelizačné združenie – EFEZ na daliborku ponúka našim farníkom pôstnu duchovnú prípravu v podobe Biblického Tria. V čase pandémie nie je možné sa stretávať vo veľkých skupinách, preto malé Trio, či už online alebo osobne, keď to situácia dovolí, je peknou formou ako vytvoriť spoločenstvo, a zároveň s Božím slovom sa pripraviť na najväčšie sviatky v roku. Téma stretnutia je Radosť v skúškach podľa listu Filipanom.…

Katechézy pre deti

Už je to nejaký ten čas, čo každý týždeň prinášame na našej stránke www.verbisti.sk krátke katechézy pre deti s biblickými postavičkami. Ide o krátke zamyslenia k nedeľným evanjeliám a sú dostupné v slovenskej aj českej verzii. Posledný diel z tejto nedele si môžete pozrieť tu:

Polročné vysvedčenie

Ako už niektorí viete, v lete došlo v našej komunite k výmene sr. Štefánie s jej spolusestrou sr. Vianeou. Sr. Štefánia odvtedy pôsobí v Rožňave a sr. Vianea prišla práve odtiaľ a je súčasťou našej komunity.  Tento čas sa rozdávajú školákom a študentom polročné vysvedčenia. P. rektor sa preto rozhodol, že ocení aj doterajšiu prácu…

29. január – sv. Jozef Freinademtz

Sv. Jozef Freinademetz, náš prvý misionár vyslaný sv. Arnoldom Janssenom zo Steylu. Jeho misijným určením bola Čína, odkiaľ sa už nikdy nevrátil. Pod textom ponúkame krátke video popisu jeho vlastností a celoživotnej práce. Tešíme sa, že máme takéto vzory, o ktoré sa môžeme opierať, a od ktorým sa chceme inšpirovať pre našu vlastnú misijnú činnosť. …

Nedeľa Božieho Slova

Túto nedeľu slávime ako nedeľu Božieho Slova. Snažíme sa viac si uvedomovať, aké bohatstvo sa v ňom skrýva a čo nám môže dať. Písmo je spôsob, ktorým nám Boh hovorí a tiež spôsob, ktorým sa nám zjavuje a s nami. V prílohe nájdete materiály pre domácu liturgiu v tento deň a tiež plán čítania Nového…