Prihlasovanie na miništranské akcie

Milí priatelia, leto sa blíži a je čas rozhodnúť sa, ako, kde a s kým ho strávime. Ponúkame opäť aj zopár akcií od nás, na ktoré Vás srdečne pozývame. Všetky potrebné informácie ohľadom akcií pre miništrantov aj s prihlasovaním nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP3Rz1Et9t9OkZOfrgA-wHJDW1kaS3mxwNJAGUcSwcjkX4nA/viewform?usp=sf_link

Celonočná adorácia

Na vigíliu sviatku Ducha Svätého sa konala v našom kostolíku celonočná adorácia. Začala po sv. omši okolo 19:15 a prvá hodinka sa niesla v speve a biblických zamyslení. Potom už nasledovala tichá poklona, ktorú doprevádzal chvíľkový spev vtákov, či ráno aj kikiríkanie kohúta. Problém so zabezpečením neustálej adorácie počas noci nebol, v každý čas boli…

Video o nás: povolanie

P. Martin SVD prišiel s ďalším videom z nášho prostredia, tento krát na tému povolania. Tešíme sa, že aj týmto spôsobom môžeme svedčiť o tom, ako si nás Pán volá, a zároveň povzbudiť aj ostatných k nasledovaniu TOHO, ktorý prináša skutočný pokoj a radosť do života.

ON vstal z mŕtvych!

Drahí priatelia, aj tento rok sme si počas Veľkého týždňa pripomenuli najväčšie tajomstvá našej viery. Počas Zeleného štvrtka to bolo ustanovenie sviatosti Eucharistie. A nešlo len o pripomienku, ale reálne sme prijali a prijímame, či už fyzicky alebo duchovne, telo a krv Ježiša Krista. Je nám posilou, geniálnym spôsobom, akým sa Ním môžeme premieňať. V…

Nové číslo časopisu seminaristov Mladý misionár

Milí čitatelia, k Veľkej noci sme si pre Vás pripravili ďalšie číslo časopisu seminaristov „Mladý misionár“. Jeho hlavnou témou je „Exodus“, na ktorý sme sa pozreli tak z biblického pohľadu, ako aj cez pôstny program pre mužov „Exodus 90“. Ten je dnes zvlášť rozšírený, získava stále nových priaznivcov a vznikajú aj ďalšie jemu podobné programy (napr.…

Letorát Petra Van Luong

Dňa 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána, prijal náš spolubrat Peter, študent 2. ročníka Teologickej fakulty, posvätný rád lektorátu z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD. Ide o veľmi starú cirkevnú tradíciu, ktorou bol Peter ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma (okrem evanjelia) pri všetkých liturgických sláveniach. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho…

Objednaj sa na darovanie krvi

Je to jednoduché: stačí zatelefonovať na tel. číslo 0911 326 011 (to je konkrétne transfúzna stanica v Ružinove) a dohodnúť si termín. Potom to už ide hladko. Na začiatku sa výpiše zopár formulárov, zmeria sa teplota a už sa ide na odber vzorky. Po krátkom vyšetrení sa prechádza do poslednej miestnosti (číslo 3), kde čakajú…