November: modlitby za blízkych

Úplné odpustky pre duše v očistci bude aj v tomto roku možné získať po celý mesiac. Oznámila to Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré…

Prijatie rehoľného rúcha

4. novembra 2021 pri svätej omši prijali novici Jakub Doktor a Benedikt Kočamba z rúk pátra provinciála svoje vlastné habity. Rehoľný habit sa stáva znakom ich krstného zasvätenia, rozhodnutia celkom zasvätiť svoj život Bohu a jeho službe a zároveň je vonkajším  svedectvom pred ľudmi i svetom. Rehoľné rúcho pozostáva z čiernej reverendy, uspôsobenej požiadavkám zakladateľa,…

Misionári, ktorý pôsobili v UPeCe

Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave je najväčším svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku prináša študentom možnosť duchovne rásť a tiež zapájať sa do rôznych aktivít a rozvíjať svoje talenty. Je výkladnou skriňou nás Verbistov a nejeden z nás ním prešiel, či už počas svojej formácie, alebo neskôr už ako kaplán či správca. V tomto…

Misijný víkend

Misijný víkend: duchovná obnova animátorov, celonočná adorácia, sväté omše, misijný ruženec, prednáška P. Kršáka o Papui Novej Guinei. Ešte včera sme slávili misiu a misionárov. Dnes tú svoju opäť žijeme tam, kde sa práve nachádzame. Ďakujeme animátorom za aj hudobné doprevádzanie aktivít počas tohto víkendu, ale najmä za ich svedectvo v službe druhým.

Sv. omša Vietnamskej komunity

V nedeľu 17. októbra sa stretlo vyše 60 veriacich na prvej svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena vo vietnamčine. Prišli od Košíc, Žiliny až po Brno a Olomouc. Svätú omšu celebroval P. Jozef Dao SVD, ktorý pôsobí na Morave v Českej republike. Potom nasledovalo už neformálne stretnutie pri stole v jedálni Misijného domu, kde…

Misijná nedeľa – program

Z príležitosti slávenia Misijnej nedele vás pozývame na celonočnú adoráciu, ktorá začne hodinou chvál v sobotu  23. 10. 2021 po večernej sv. omši (cca o 19:30) v našom kostole. Ukončenie bude v nedeľu o 7:30. V nedeľu popoludní o 15:00 budeme pokračovať modlitbou misijného ruženca a prezentáciou P. Rastislava Kršáka, SVD, ktorý pracoval ako misionár na Papue Novej…

Prechod Nízkymi Tatrami

Dňa 14.10. sme sa my seminaristi spolu s prefektom vybrali karavanom od P. Stanislava Krajňáka SVD, ktorý bežne slúži pre pastoračné aktivity, do Nízkych Tatier. V karavane bolo všetko potrebné: varič poslúžil na teplú polievku, horúca voda na riady, kúrenie na pohodu spánku. Po prenocovaní pod Chopkom sme sa vydali na druhý deň na celodennú túru.…

Noviciát obsadený novicmi

Dňa 8. septembra 2021 začali bratia postulanti Jakub Doktor a Benedikt Kočamba svoj ročný noviciát vo Vidinej nedaľeko Lučenca. Po ich oficiálnom prijatí v podvečer sviatku Narodenia Panny Márie v Nitre zložili sľub novicov a bolo im odovzdané Sväté písmo so slovami: „PRIJMI TOTO SVÄTÉ PÍSMO, OTVOR SVOJE SRDCE BOŽIEMU SLOVU A ODPOVEDAJ NAŇ VEĽKOU…