Zamyslenie na 5. decembra 2019

Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“     Dnešný človek je zahltený informáciami, topí sa v nich, nedokáže rozoznať pravdu od lži, pretože si nepamätá kedy a prečo ju začal hľadať. Je zamotaný v sieti právd a klamstiev a tápe. Pretože potrebuje poznať odpovede. Pachtí sa za poznaním, no nachádza len…

Zamyslenie na 4. decembra 2019

Ľudia prišli za Ježišom, aby im splnil niečo výnimočné, niečo, čo nikto iný nemohol/nevedel. Chceli od neho, aby mohli byt zdraví a plnohodnotní, aby mohli žiť normálnym životom. Nehľadeli na námahu, ktorú museli vynaložiť, aby za ním prišli na púšť  a na vrch. Mali silnú motiváciu, ktorá ich k nemu hnala. Ježiš plní ich potreby,…

Zamyslenie na 3. decembra 2019

A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn… Vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi nie sú vždy ideálne. Malé deti chcú robiť to, čo ich rodičia – variť, rúbať drevo, jazdiť na aute atď. Deti považujú svojich rodičov za superhrdinov, ktorými sa oni chcú stať. Ako veľmi sa to potom…

Zamyslenie na 2. decembra 2019

V dnešnej evanjeliovej stati máme možnosť spoznať neuveriteľne pokorného človeka, ktorý mal takú silnú vieru, že s ňou dokázal udiviť aj samotného Ježiša. Je ním stotník, ktorý dokázal prosiť o uzdravenie svojho chorého sluhu. Rímsky stotník mal pod sebou celú divíziu vojakov, ktorí mu boli oddaní. Nebolo zvykom, aby Riman s postavením ako on, chodil prosiť…

Zamyslenie na 1. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Prečítajte si zamyslenie na 1. adventnú nedeľu „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába,…

Zamyslenie na 31. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   Jn 1,1-18  „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“   Zamyslenie: Často sa hovorí a píše o úspešných ľuďoch. Nájdeme veľa literatúry, kde sa píše o tom, čo všetko človek dokáže a ako môžeme byť aj my úspešní. Nájdeme v nich veľa príkladov…