Púť k bl. sestre Zdenke

V poslednú májovú sobotu putovali kresťanskí seniori z Klubu sv. Arnolda Janssena do Podunajských Biskupíc. Išli sme sa modliť a prosiť za pokoj a mier vo svete, za Božie požehnanie a pokoj pre naše rodiny, a za nové kňazské a rehoľné povolania. Spoločnú modlitbu, aj so zamysleniami sestry Zdenky z jej denníčka, sme zakončili svätou…

Ukončenie diecéznej fázy Synody u nás

V nedeľu dňa 22.5.2022 sa uskutočnilo oficiálne ukončenie diecéznej fázy SYNODY vyhlásenej svätým otcom v októbri 2021 na úrovni spoločenstva pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena. Tak, ako sme 20.2.2022 sv. omšou spustili fázu stretávania sa a načúvania, tak sme ju rovnako sv. omšou o 10:00h formálne ukončili. Počas nej sa páter rektor Johny prihovoril ľuďom a stručne zhrnul obdobie stretávania…

Noc Božieho milosrdenstva

Najbližšiu sobotu večer po sv. omši o 18:30 organizujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne hodinou chvál. Ukončenie adorácie je v nedeľu o 7:30. Medzitým, v noci o 3:00, sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Môžete sa zapísať na konkrétnu hodinu v kostole, ale určite príďte .

Mladý misionár – jarné číslo

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. Inak na stránkach Mladého misionára nájdete opäť novinky najmä zo sveta formácie, či už ide o pobyt v noviciáte, pastoračnú prax, či prípravu…

Naši miništranti

Chcel by som sa zamyslieť nad úlohou chalanov, ktorí slávenie svätej omše spájajú s „prácou“: pomáhajú kňazovi počas slávení Eucharistie a nenechávajú ho samého pri oltári. Väčšina z nich je vedená k miništrovaniu už od malého veku. Vtedy sú zväčša ešte ochotní a tešia sa, niekedy nemajú na výber (lebo musia poslúchať svojich rodičov). Postupne stúpajú kariérnym rebríčkom…

„Spoločné kráčanie“ v Kostole sv. Arnolda Janssena

V sobotu 26. marca sa v Kostole sv. Arnolda Janssena o 9:00 uskutočnilo stretnutie účastníkov synodálnych stretiek spolu s ich moderátormi. Začalo sa slávením sv. omše, ktorú celebroval P. Johny SVD. Potom nasledoval program pripravený a moderovaný synodálnymi koordinátormi. V rámci neho bola aj krátka prezentácia či aktivita, na základe ktorej sa vytvorili skupinky, kde…