Príchod spolubratov z Vietnamu na OTP

Dňa 20. júla o 10:00 hod. doleteli na letisko Schwechat v Rakúsku spolubratia Peter Do Huy Xuan a Jozef Nguyen Van Cuong. Leteli dovedna 16 hodín s medzizastávkami na Taiwane a v Thajsku. Obaja sú verbistami, majú za sebou štúdium filozofie a dva roky teológie. Na Slovensko prišli v rámci svojej rehoľnej formácie prostredníctvom medzinárodného programu OTP, aby tu strávili dva…

Rodinný tábor v lete

Bol koniec nedeľnej omše a nasledovali oznamy. Páter Johny v nich ohlásil, že sa bude konať rodinný tábor. S manželkou sme neváhali a po omši sme sa prihásili a napäto čakali, či sa prvý rodinný tábor v Terchovej uskutoční a koľko rodín sa zúčastní. Keď nadišiel deň príchodu na ktorý sa deti veľmi tešili, v…

8. september

Sviatok narodenia Panny Márie, deň narodenia Spoločnosti Božieho Slova, deň skladania sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Máme radosť, že aj dnes sú mladí, ktorí sa zasväcujú Kristovi a jeho Cirkvi a zároveň nechýbajú ani tí skúsenejší, ktorí ich pri tom sprevádzajú a kráčajú spoločne. Posilnení sľubami, spoločnou modlitbou a slávením kráčame ďalej vo svojej misii.

Detské misijné prázdniny 2022

Detské misijné prázdniny sú cielene zamerané pre deti vo veku od 6 do 12 rokov z rôznych kútov Slovenska. Tento projekt má formu tábora, ktorý sa koná každoročne počas letných prázdnin v rôznych mestách na Slovensku. Na ich príprave sa podieľajú misionári verbisti a tím animátorov. Súčasťou animátorského tímu sú členovia misijnej rodiny, mladí z…

Misijné prázdniny miništrantov 2022

Od nedele do piatku sme prežili pod úpätím tatranských končiarov vo Važci spolu s 49 miništrantmi z celého Slovenska nezabudnuteľný čas. Sprevádzali nás pri tom svätí Cyril a Metod, ktorí preukázali obrovskú odvahu a múdrosť, s ktorou hlásali Evanjelium na našom území. Spoločná modlitba a aktivity z nás vytvorili bratské spoločenstvo, kde sme sa mohli…

Sviatok „Božieho tela“

Vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice sme opäť mohli spoločne sláviť sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorého súčasťou bola aj Eucharistická procesia okolo nášho kostola. Búrkové mračná sa neustále zbiehali a aj dážď nás nachvíľu postrašil. Nakoniec sa však mraky rozostúpili a my sme mohli kráčať v sprievode s Ježišom v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.…

Stretnutie Arnoldovej rodiny

V sobotu 18. júna v Nitre sa stretli rehoľníci všetkých troch kongregácii založených sv. Arnoldom Janssenom. Vzácne stretnutie bolo špeciálne najmä tým, že sa uskutočnilo v záhrade tzv. ružových sestier (SSpSAP), ktoré vedú prísny kontemplatívny život. Prijali nás srdečne v príjemnom a premodlenom prostredí. Mali sme možnosť sa opäť o niečo viac spoznat, pozdielať a…

Po stopách sv. Jozefa Freinademetza

Čas strávený v malom mestečku Oies, ktoré sa nachádza uprostred mohutných štítov Dolomitov na severe Talianska, bol nielen kochaním sa nádhernou prírodou, ktorú nám Boh dal, ale načerpaním duchovných síl do každodenného života. Tak ako aj misionár, svätý Jozef Freinademetz, ktorého rodisko sme navštívili, aj my sme povolaní prijať a žiť svoju misiu. Duchovne sme…

Deň detí

V sobotu 11. júna sme prežili krásny čas v spoločenstve nadšených animátorov, radostných detí, starostlivých rodičov i profesionálnych kuchárok. V programe nechýbala spoločná modlitba, rozvička, hudba, bubliny, ani rôzne športy a aktivity, ktoré preverili šikovnosť a vytrvalosť našej budúcej generácie. A napokon ani sladká odmena v podobe vyše 250 palaciniek!! Vďaka všetkým za pomoc pri…

Organový koncert mladej umelkyne

V nedeľu, 22. 5. 2022, sa slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P. Johny Ambattu , skončili synodálne stretnutia v našom spoločenstve. V rámci toho sa poobede uskutočnil organový koncert mladej umelkyne Žofie Bendíkovej.  So Žofkou sme sa stretávali sedem rokov, počas ktorých svojou hrou na organe a krásnym spevom slúžila…