Karneval 2019

My animátori sme sa rozhodli, že by sme si po jednej z pravidelných svätých omší za účasti detí radi zatancovali pri dobrej hudbe a zajedli pritom trocha koláčov. Po tesnom hlasovaní sme prijali, že pozveme aj naše decká. Na tejto akcii nechýbali známe piesne, rôzne súťažné aktivity, tradičné fašiangové šišky, pexesová tombola či veeeľa papierových ozdôb a balónov…

Duchovná obnova pre mužov

Cez víkend 25. až 27. januára sa konala v našom Misijnom dome duchovná obnova pre mužov! Téma bola Identita muža s podtitulom hľadanie božej vôle. Obnovu viedol P. Igor Kráľ, ale zapojený bol celý kláštor. P. Igor predstavil vzor kráľa Dávida. Ten nebol kráľom od narodenia, napokon ale jeho život bol hodný „kráľa“. Predtým si musel prejsť…

Akolytát

Dňa 14.12. bol frt. Lukáš Hanúsek ustanovený za akolytu P. provinciálom Pavlom Krutákom, SVD. Je už zvykom, že sa ním stáva počas adventu seminarista, ktorý študuje v tretom ročníku na teológii. Úlohou akolytu je plnšie sa starať o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch. Tiež sa stáva mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania. Nech ju vykonáva…

Roráty

Od začiatku adventu až do Vianoc sa konajú v našom kostole každý deň okrem nedieľ rorátne sväté omše, vždy o 6:30 ráno. Počas nich majú veriaci zapálené už tradičné lampáše. Väčšina svetiel je vypnutých a vzniká tak jedinečná atmosféra tajomstva a stíšenia sa ako prípravy na radostnú udalosť. Príďte a začnite svoj deň s Pánom a…

Sv. Mikuláš

Dňa 6. decembra sme mohli privítať sv. Mikuláša aj v našom kláštore. Tento rok pripadol sviatok sv. Mikuláša na štvrtok, kedy sa konajú sväté omše za účasti detí. Po skončení svätej omše o 17:00 sa tak deti premiestnili do jedálne. Tam sa im prihovoril sv. Mikuláš, ktorého deti privolali svojím spevom. Ešte hodinu potom zneli…

Príprava (vencov) na advent

V piatok a sobotu pred prvou adventnou nedeľou sme sa stretli v jedálni Misijného domu, aby sme spolu strávili čas a pritom dali ruku k dielu pri príprave adventných vencov. Limit sme splnili, dúfame, že sa ujde každému, kto sa na nás spolieha. Za dobrovoľný príspevok si ich bude možné posvätené vziať túto sobotu po…

Prespávačka u verbistov

V dňoch 9. – 10. novembra došlo k výnimočnej spolupráci medzi dvoma verbistickými spoločenstvami miništrantov a chalanov. Obe sú z Petržalky, jedni z kostola Povýšenia sv. kríža na Daliborovom námestí a druhí z kostola Sv. Arnolda Janssena na Krupinskej. Títo chalani, ktorí sa pravidelne stretávajú na svojich stretkách, sa tak po dlhšej dobe (aj niekoľko rokov) stretli na spoločnej „prespávačke“.…

Zamyslenie na 1. mája 2020

„Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo…

Zamyslenie na 30. apríla 2020

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od…

Zamyslenie na 29.apríla 2020

„V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci,…