Národný beh Devín Bratislava

V deň Kvetnej nedele, keď si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema a zároveň jeho obetu na kríži, sa konal aj Národný beh Devín Bratislava. Tento pretek sa koná už od roku 1921 a jeho trasa vedie z Devína k Rázusovmu nábrežiu v dĺže 11 625 m. Tento rok sme naň postavili verbistický tím…

Stretnutie chalanov v Misijnom dome

Od piatku do soboty (12.-13.apríl) sa uskutočnila v poradí už druhá spoločná prespávačka chlapčenských stretiek z Misijného domu sv. Arnolda Janssena a Daliborka. Opäť sa nás stretlo zhruba 20 chalanov, ktorí si mohli naživo vyskúšať, čo pre Izraelitov znamenal „Exodus“ z Egypta. V rámci programu si museli upiecť chlieb na cestu, naučiť sa károvať s…

Lektorát Dávida Kanciana SVD

V stredu 27.3.2019 sa konalo počas večernej sv. omši uvedenie Dávida Kanciana SVD do služby lektorátu. Ide o službu, ktorou Cirkev poveruje kandidátov kňazstva, aby sa užšie zjednotili s Božím slovom. Majú ho čítať, spoznávať a žiť, no na základe zvláštneho poslania aj ohlasovať v liturgickom zhromaždení. Páter provinciál Dávida počas uvedenia okrem iného povzbudil…

Krížová cesta: Marianka

Nedeľa 17.3.2019 – Krížová cesta v Mariánke, tento krát v réžii veriacich z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke. Výborné slnečné počasie, silná atmosféra, množstvo ľudí, zjednotení v spoločnej modlitbe. Vďaka všetkým zúčastneným, že sme mohli spolu rozjímať, ďakovať a prosiť na svoje úmysly.

Politická angažovanosť kresťana

S ohľadom na blížiace sa voľby, či už prezidenta, alebo poslancov do Európskeho parlamentu, upriamujeme pozornosť na tieto prejavy/vyhlásenia: Pápež František:                                                                  https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/papez-frantisek-latinska-amerika-krestan-politika-socialna-nauka.html Komisia…

2% pre misionárov

Je veľa tých, čo sa uchádzajú o Vašu priazeň a pomoc. Aj my misionári sme medzi nimi. Pomôžte nám, aby sme mohli byť ešte viac misionármi všade tam, kde je potreba. Poukážte nám 2% z vami zaplatenej dane. Bližšie informácie aj tlačivo môžete nájsť tu: http://www.verbisti.sk/2-pre-misie/ Ďakujeme +!

Identita muža (2)

Aj vo februári sme sa my verbisti obnovovali spolu s mladými mužmi z celého Slovensko. V dňoch 15.-17. februára 2019 sme u nás organizovali už druhé kolo duchovnej obnovy s názvom: IDENTITA MUŽA. Zúčastnilo sa 14 mladých, po Bohu hladných ľudí, ktorí sa rozhodli na sebe popracovať, podeliť sa s tým, čím žijú, a modliť sa s nami. Hlavný obnovovací tím: P. Igor…

Karneval 2019

My animátori sme sa rozhodli, že by sme si po jednej z pravidelných svätých omší za účasti detí radi zatancovali pri dobrej hudbe a zajedli pritom trocha koláčov. Po tesnom hlasovaní sme prijali, že pozveme aj naše decká. Na tejto akcii nechýbali známe piesne, rôzne súťažné aktivity, tradičné fašiangové šišky, pexesová tombola či veeeľa papierových ozdôb a balónov…

Duchovná obnova pre mužov

Cez víkend 25. až 27. januára sa konala v našom Misijnom dome duchovná obnova pre mužov! Téma bola Identita muža s podtitulom hľadanie božej vôle. Obnovu viedol P. Igor Kráľ, ale zapojený bol celý kláštor. P. Igor predstavil vzor kráľa Dávida. Ten nebol kráľom od narodenia, napokon ale jeho život bol hodný „kráľa“. Predtým si musel prejsť…