Beh Devín – Bratislava

Beh Devín – Bratislava je najstarším cestným behom a zároveň najstarším atletickým podujatím na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1921,  vzdialenosť, ktorú bežci musia prekonať, je 11,626 km.   V tomto roku je to už druhý krát, keď sa na štart postavil tím od verbistov. Po premiére spred štyroch rokov (ešte pred pandémiou), keď sa podarilo…

Púť do Budapešti

V sobotu 19. novembra 2022 sa veriaci z Kostola Arnolda Janssena na Krupinskej ulici vybrali na púť do Budapešti. K farníkom z kostola sa pridali sestričky SSpS, sr. Vianea SCSC aj P. Joji – Ind, s ktorým P. Johny chodil do základnej školy v rodnej dedine a teraz pôsobí v Ríme. Ako prvý sme navštívili Skalný kostol na svahu vrchu Gellért-hegy. Bol…

Stretnutie Misijnej rodiny

Raz za čas máme možnosť sa v pokoji strentúť, porozprávať a povzbudiť sa s členmi Misijnej rodiny pri našom kostole. Sú to práve oni, s ktorými celoročne organizujeme a pôsobíme v našej misii nielen v Petržalke. Sú to modlitebníci, animátori, kostolníci či hudobníci, s ktorými trávime letné tábory, dni detí, môžeme ponúkať službu nedeľnej kávy,…

Diakonská vysviacka

Bratislava, 22. október, Kostol sv. Arnolda Janssena, Petržalka Svätitelom bol mons. arcibiskup Stanislav Zvolenský, posvätný rád diakonátu prijal Lukáš Hanúsek SVD. S prispením veľkého množstva dobrých a šikovných ľudí, s ich talentami a plným nasadením, prežili sme požehnaný čas spoločnej oslavy Božej prítomnosti medzi nami. Veľká vďaka Záznam:

Milión detí sa modlí ruženec

Medzinárodná pápežská nadácia ACN, inšpirovaná myšlienkou sv. Pátra Pia „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“, každoročne vyzýva zapojiť sa do iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. V utorok 18.10. sme sa k modlitbe za pokoj a jednotu vo svete pripojili aj my.