Po stopách sv. Jozefa Freinademetza

Čas strávený v malom mestečku Oies, ktoré sa nachádza uprostred mohutných štítov Dolomitov na severe Talianska, bol nielen kochaním sa nádhernou prírodou, ktorú nám Boh dal, ale načerpaním duchovných síl do každodenného života. Tak ako aj misionár, svätý Jozef Freinademetz, ktorého rodisko sme navštívili, aj my sme povolaní prijať a žiť svoju misiu. Duchovne sme…

Organový koncert mladej umelkyne

V nedeľu, 22. 5. 2022, sa slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P. Johny Ambattu , skončili synodálne stretnutia v našom spoločenstve. V rámci toho sa poobede uskutočnil organový koncert mladej umelkyne Žofie Bendíkovej.  So Žofkou sme sa stretávali sedem rokov, počas ktorých svojou hrou na organe a krásnym spevom slúžila…

Púť k bl. sestre Zdenke

V poslednú májovú sobotu putovali kresťanskí seniori z Klubu sv. Arnolda Janssena do Podunajských Biskupíc. Išli sme sa modliť a prosiť za pokoj a mier vo svete, za Božie požehnanie a pokoj pre naše rodiny, a za nové kňazské a rehoľné povolania. Spoločnú modlitbu, aj so zamysleniami sestry Zdenky z jej denníčka, sme zakončili svätou…

Ukončenie diecéznej fázy Synody u nás

V nedeľu dňa 22.5.2022 sa uskutočnilo oficiálne ukončenie diecéznej fázy SYNODY vyhlásenej svätým otcom v októbri 2021 na úrovni spoločenstva pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena. Tak, ako sme 20.2.2022 sv. omšou spustili fázu stretávania sa a načúvania, tak sme ju rovnako sv. omšou o 10:00h formálne ukončili. Počas nej sa páter rektor Johny prihovoril ľuďom a stručne zhrnul obdobie stretávania…

Noc Božieho milosrdenstva

Najbližšiu sobotu večer po sv. omši o 18:30 organizujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne hodinou chvál. Ukončenie adorácie je v nedeľu o 7:30. Medzitým, v noci o 3:00, sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Môžete sa zapísať na konkrétnu hodinu v kostole, ale určite príďte .

Mladý misionár – jarné číslo

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. Inak na stránkach Mladého misionára nájdete opäť novinky najmä zo sveta formácie, či už ide o pobyt v noviciáte, pastoračnú prax, či prípravu…