Slávnosť Blahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Dňa 12. decembra 2017 sa v kostole svätého Arnolda slávila spomienka na Pannu Máriu Guadalupskú. Pred Svätou omšou bola prezentácia o obraze z Guadalupe. Hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Kušnír SVD. Na začiatku slávenia sme počuli pieseň od priateľov P. Krušníra z Mexika o priateľstve. Tuto pieseň spievali mladi pre Svätého Otca. Hneď v prvých výzvam sme počuli: Boh počíta…

Adventná duchovná obnova III.

Tretie stretnutie Otvorení pre pôsobenie Ducha (Iz 61,1-2a.10-11) Text Písma Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma…

Pozývame na 15. ročník Misijného jarmoku

Misionári verbisti a spoločenstvo veriacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej č. 2 v Bratislave-Petržalke Vás srdečne pozývajú 17. decembra 2017 na 15. ročník Misijného jarmoku. Je to jedinečná príležitosť ako podporiť misie a súčasne zažiť príjemnú rodinnú atmosféru. Už tradične sa bude konať na 3. adventnú nedeľu doobeda v areáli Misijného domu A. Janssena…

Aj ku nám prišiel Mikuláš

Keďže aj k nám na Svätú omšu za účasti detí vo štvrtok chodia dobré deti, tak aj tohto roku k nám zavítal sv. Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov- anjelov. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili. Poďakovanie predovšetkým patrí…

Adventné vence u nás

Adventné vence u nás Aj tento rok sme spolu s veriacimi a Misijnou rodinou pri Misijnom dome Arnolda Janssena pripravovali už nie 100 ks adventných vencov ale  cca. 150 ks. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli zapojiť do tejto akcie. Prínos som pocítili nielen v pomoci pri vyrábaní, ale aj v prípravách na prácu ako…

Adventná duchovná obnova I.

Stretnutia Obnovy v tohtoročnom advente by sme chceli zamerať na blížiacu sa synodu o mladých a povolaní – „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ – ktorá je naplánovaná na október 2018. Možno nie všetci sme vekom mladí. Avšak mladosť ducha sme pozvaní uchovať si stále. I pre svoje povolanie sa možno väčšina z nás už rozhodla. Môžeme však sprevádzať v modlitbe tých, čo…

Adventné vence aj tento rok

Aj tento rok pre vás pripravujeme 100 adventných vencov.
Budete si ich môcť zobrať po svätých omšiach na prvú Adventnú nedeľu.
Čo je adventný veniec?
Adventný veniec je veniec so štyrmi sviečkami, používaný počas liturgického obdobia advent. Slúži k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň sa zapaľuje jedna sviečka.