Zomrel misionár verbista P. Jozef Michalov SVD

Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel 15.3. 2018 misionár Spoločnosti Božieho Slova páter Jozef Michalov SVD. Zádušná svätá omša bola v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne pohrebné obrady pokračovali svätou omšou o 14.30 v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej boli telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne. Jozef Michalov…

Sprítomnená Krížová cesta

16. marca 2018 po svätej omši sa v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnila „Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou“. Do príprava sa zapojili seminaristi SVD ako aj mladí i starší z miestneho spoločenstva. Meditácie ako aj obrazy boli zamerané na momenty z cesty Ježiša na Kalváriu prepojené rozhovormi Ježiša a sestry Faustíny . Ďakujeme všetkým, ktorý sa na…

Lektorát 2018

14. marca 2018 počas Svätej omše v Kostole sv. Arnolda Janssena prijal náš spolubrat frt. Lukáš Hanúsek SVD z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD ministérium lektorátu. Lektorát je služba, v ktorej sú kandidáti ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia pri všetkých liturgických sláveniach. Je im odovzdaná osobitná úloha v Božom ľude, ktorá…

DUCHOVNÁ OBNOVA: Štvrté stretnutie: Prijať paradox Božieho plánu (Jn 12,20-33)

  Text Písma Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.…

Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach

Od 4.–11. marca 2018 za uskutočnili Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach. Do miestnej farnosti prišli naši štyria spolubratia, P. Kruták, P. Ambatu, P. Štefanec a P. Kušnír, aby v miestnej cirkvi ohlasovali Kristovo evanjelium. Čo sú Ľudové misie? Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria,…

Púť slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova vo Vajnoroch

Verbisti prosili bl. Titusa Zemana za nové povolania. Púť provincie SVD sa konala 19. februára 2018 vo Vajnoroch, kde sú uložené telesné pozostatky mučeníka. Spolubratia prosili bl. Titusa o príhovor k Nebeskému Otcovi za nové povolania do Spoločnosti Božieho Slova a tiež o požehnanie pre členov provincie. Púť začala o 10:00 svätou omšou, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták.…

DUCHOVNÁ OBNOVA: PRVÉ STRETNUTIE – Ochota vzdať sa (Gn 22,1-13)

 Text Písma Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ A on hovoril: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny «Morja»! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ Abrahám vstal včasráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch…

Pôstna duchovná obnova: Zakoreniť sa v povolaní

Stretnutia Obnovy počas pôstu 2018 sú – podobne ako počas minuloročného adventu – zamerané na Božie slovo jednotlivých nedieľ, s prihliadnutím na blížiacu sa synodu o mladých a povolaní: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ (október 2018). Mladosť nie je iba otázkou zápisu v matrike, pretože každý z nás je povolaný uchovávať mladosť ducha. A hoci…