Búdky v našom dome

V Misijnom dome boli osadené búdky, ktoré sú určené pre Sýkorku veľkú, či vrabca domového alebo poľného. Vtáčie búdky pre drobné spevavce sú projektom Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých s mentálnym znevýhodním.Vyrábajú sa v drevárskej dielni s priamym pričinením ľudí s touto inakosťou. Ich výrobou sledujeme niekoľko cieľov: 1. Ľudia…

Pôstna duchovná obnova seminaristov SVD

V marci sa konala pôstna duchovná obnova seminaristov SVD, ktorí sú momentálne prítomní v Slovenskej provincii misionárov verbistov. Celkovo 11 seminaristov (4 Slováci, 5 Vietnamci, 1 Čech, 1 Ind) sa zúčastnilo duchovnej obnovy, ktorú viedol páter Martin Štefanec. Miestom obnovy bolo Pruské, teda farnosť, v ktorej vyrastal páter Martin. Témou bola: Modlitba reminiscencie.  Páter Martin…

Lyžovačka a návšteva pátra Anbu SVD

Po úspešnom ukončení skúškového obdobia sme sa my, seminaristi Slovenskej provincie SVD, vybrali na týždenné zrekreovanie do zasneženej krajiny – Morava. Tam, vo farnosti Nový Hrozenkov, nás s otvorenou náručou privítali naši spolubratia Dušan Šimala SVD a Pavol Baláž SVD. Spolu s našimi vietnamskými spolubratmi sme v utorok 5.2. oslávili aj ich Nový rok. Do Hrozenkova nás prišiel pozrieť…

Sviatosť pomazania chorých

11. február je dňom kedy sa špeciálne modlíme za chorých. Tento rok sa za chorých budeme takto modliť 27. krát, práve v deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Lurdskú.  Svetový deň chorých ustanovil  pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Prinášame pár myšlienok pápeža Františka k tomuto dňu: «Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8) – tieto…

Misionár Anton Bezák odišiel do nebeskej vlasti

Donútený tajne doštudovať teológiu, prijať kňazskú vysviacku v zahraničí, 13 rokov bez štátneho súhlasu až do roku 1990, potom pôsobiaci ako duchovný rehoľných sestier. Aj taký môže byť život misionára, ktorý sa dožil úctyhodných 92 rokov. Narodil  sa 16. 10. 1926 v Chynoranoch; prvé rehoľné sľuby zložil 8. 9. 1946 v Nitre. Po likvidácii kláštorov bol v PTP…