Výjazdová prednáška študentov teológie do Brna s prof. dr. hab.Józefom Kuliszom

Študenti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa 20. 4. 2016 zúčastnili výjazdového vyučovania, ktoré bolo spojené s vedeckou prednáškou prof. dr. hab. Józefa Kulisza SJ v historickej knižnici v Minoritskom kláštore v Brne. Súčasťou dňa bola aj prehliadka Brna. Výjazd sa uskutočnil v rámci predmetu : Od Syllabu Pia IX. k deklarácií II. Vatikánskeho koncilu Dignitatis Humanae,…